Reeds jarenlang wil het gemeentebestuur van Santo Tomas het afvalbeleid uitbouwen. In het verleden werden succesvolle inspanningen geleverd om zwerfvuil te beperken en de stortplaats ecologisch uit te bouwen. Dit gebeurt met wisselend succes, afhankelijk van de prioriteiten van het bestuur. De Molse duurzaamheidsambtenaar gaf advies bij het uitwerken van dit afvalbeleid. Met steun van Japan, kan het gemeentebestuur vuilniswagens aanschaffen.

Onder impuls van de CDC-jongeren werd afvalpreventie en motiveren tot sorteren opnieuw in de kijker gezet. In alle scholen van Santo Tomas zijn vuilbakken geplaatst om de verschillende fracties te sorteren. Hierbij hoort een educatief pakket dat ze verzorgden in de klassen om jongeren het belang van milieubewustzijn bij te brengen. Het gemeentebestuur blijft helaas achter in het gescheiden ophalen en recycleren van de verschillende fracties.

Nochtans willen de CDC-jongeren aan de slag blijven om milieubewustzijn bij jongeren aan te wakkeren.