Vanuit de modelboerderij worden verschillende milieu-innovaties voor de ontwikkeling van het platteland uitgetest en voorgesteld aan landbouwtechnici, boerenleiders en veetelers van kleine en middelgrote boerderijen.

Op deze manier werd een start genomen in de promotie van verschillende technieken:

  • kleinschalige waterzuivering met waterplanten
  • biogasinstallatie
  • energieopwekking met zonne-energie

De kleinschalige waterzuiveringsinstallatie zuivert tot vandaag het grootste deel van het afvalwater van het centrum van Santo Tomas. Na afronding van het grootschalig waterproject zal 80% van het afvalwater via een modern systeem gezuiverd worden.

De biogasinstallatie kende navolging in buurgemeente San Pedro de Lovago waar een gelijkaardige installatie als in de modelboerderij is gebouwd. Er zijn in de toekomst kansen in verschillende buitenwijken.

Afgelegen gezinnen kunnen via een lening een kleine installatie voor zonne-energie aankopen. Het gaat om zones waar in de toekomst geen elektriciteitsnet zal aangelegd worden. Deze mensen werken nu met olielampen en batterijen. Zonne-energie voor huishoudelijk gebruik is zowel financieel als ecologisch een prima alternatief voor hen.