17 % van de Nicaraguanen is analfabeet. In Santo Tomás gaat 1/3 van de jongeren tussen 7 en 12 jaar niet naar school. De verzustering beheert een avondschool met 3 leslokalen, gericht op versneld lager onderwijs voor kinderen, jongeren en volwassenen die hun lager onderwijs nooit afwerkten.

Veel volwassen en jongeren werken overdag in de informele sector om het gezinsbudget een beetje uit te breiden. Deze arme groep van de bevolking mist daardoor een basisopleiding en alle kansen om zich in de toekomst te ontwikkelen. Door het organiseren van avondonderwijs, wil de avondschool ook deze mensen de kans geven basisvaardigheden te verwerven die nieuwe mogelijkheden openen voor de werkende jongeren. Ongeveer 80 leerlingen volgen dagelijks van 18u tot 22u basisonderwijs in de avondschool. Ze kunnen in drie jaar hun diploma lager onderwijs behalen.

De zustergemeenten Mol en Olympia (USA) financierden de bouw van het schoolgebouw. De drie leerkrachten ontvangen een loon van de Nicaraguaanse staat, die ook een deel van de werkingskosten draagt.