Santo Tomás kampt met een drinkwaterprobleem. Aan ongeveer ¼ van de vraag wordt niet voldaan. Een dijk met stuwmeer op de Rio Quipor en putboringen die met steun van de stedenband gerealiseerd werden, leveren het benodigde water.

Door een intense samenwerking met de Nicaraguaanse ambassadeur in België kon het gemeentebestuur van Santo Tomás een grootschalige financiering van de Spaanse regering ter waarde van 8,28 miljoen dollar bekomen  voor de realisatie van een integrale oplossing van het waterprobleem van het dorp. De Nicaraguaanse watermaatschappij Enacal is de Nicaraguaanse partner.

Voor het stedelijke gedeelte van Santo Tomás (centrum en aanpalende wijken) wordt 100% drinkwatervoorziening en 80% afvalwatervoorziening gebouwd. De werken zijn volop aan de gang.

Als cofinanciering investeert Santo Tomás 250000 dollar en participeert Mol met € 100000 in het globale programma, met vooral tussenkomst in technische ingrepen, afvalwaterbehandeling en bescherming van de waterbronnen.

Water van de Rio Mico wordt tot aan een zuiveringsinstallatie gebracht en verdeeld over het dorp. Reservetanks worden aangelegd. Aan het verouderde distributienet worden 6,3 km leidingen toegevoegd. Er komen 1670 nieuwe aansluitingen op huizen. 80% van het afvalwater zal gezuiverd worden.

27633 personen zullen de komende jaren  genieten van deze investeringen.