Proactieve sociale ontwikkeling stimuleren door in te zetten op duurzame dorpsontwikkeling in nieuwe sociale wijken van Santo Tomás.  Het gemeentebestuur voorziet de komende 2 jaar verkavelingen met 400 à 500 woningen voor de armste bevolking. De stedenband participeert met 75 percelen. In deze nieuwe wijken wordt ingezet op armoedebestrijding, sociale samenhang en burgerparticipatie. Vanuit de expertise van  onze partnerorganisatie CDC realiseert de wijk kansenbeleid voor specifieke doelgroepen: gezinnen met kinderen, jongeren en alleenstaande moeders.