In grote gebieden van Santo Tomas is er een probleem met sanitatie. Dit zorgt – in combinatie met het gebrek aan water – voor hygiënische problemen. Als alternatief worden ecologische toiletten en wasplaatsen zonder afloop aangeboden.

Ecologische toiletten

De ecologische toiletten zijn vooral interessant omdat ze erg weinig water gebruiken, maar tevens de afvalstoffen via een septisch vat meteen omzetten in meststoffen voor een kleine moestuin. In vergelijking met de traditionele latrines, is er veel minder insijpeling van uitwerpselen in het grondwater, waardoor infecties vermeden worden.

Wasbakken zonder afloop

De wasbakken zonder afloop hebben eveneens een dubbel voordeel: het afvalwater stroomt meteen in een septische ton en veroorzaakt geen plas onder de wastafel. Deze plassen waren typische kweekplaatsen voor insecten die infectieziekten veroorzaken. Door een biologisch proces wordt het afvalwater ook omgezet in meststoffen voor een moestuin.

Onder impuls van de sociale werkplaats van de modelboerderij zijn ondertussen honderden installaties over de verschillende wijken gefinancierd.