Los Pipitos is een nationale Nicaraguaanse organisatie die ouders met gehandicapte kinderen ondersteunt. Ze ondersteunen deze andersvalide jongeren in hun ontwikkeling, komen op voor hun rechten en willen ze een beter zelfbeeld bijbrengen.

Pipitos in Santo Tomas

De Pipitos van Santo Tomás werkt met zowel met auditief gehandicapten, motorisch gehandicapten, jongeren met intellectuele achterstand (3 niveaus) en kinderen jonger dan 5 jaar. Hun werking vindt elke werkdag in de lokalen van de Hermandadschool plaats.

De nadruk ligt op leren lezen en schrijven, op fijne motoriek, op kunnen spreken, op creatieve ontwikkeling… Bovendien wordt veel energie in de ouders geïnvesteerd. Zij hebben immers vaak schrik om met hun kinderen buiten te komen, wat vaak een rem is op hun ontwikkeling.

Medewerkers

Er werken zes personen: 1 coördinatrice en 5 educatief medewerkers. Ze krijgen allen een kleine vergoeding.

Fondsen

De Pipitos krijgen een vaste subsidie van Pipitos nationaal. Daarnaast krijgen ze steun van ‘vrienden van Pipitos’. Inwoners van Santo Tomás die stortingen doen.

Bovendien krijgen ze 100 USD per maand via de Nicajongeren voor loonkosten en werkingsmiddelen.