In het gebouw van het vroegere naaiatelier, baat de vereniging Paso a Paso een rehabilitatiecentrum voor mensen met een beperking uit. Hier bieden ze een dagprogramma aan.

Algemene doelstelling

Het centrum ‘Paso a Paso’ wil op een participatieve wijze de belangen van mensen met een beperking behartigen.

  • Versterken van mensen met een beperking en hun familie
  • Integrale therapie
  • Verhogen van de levenskwaliteit van personen met een beperking en hun directe omgeving
  • Preventie en sensibilisatie in functie van de problematiek

Wat?

40 andersvaliden worden hier door specialisten begeleid binnen de integrale therapie die aangeboden wordt. Het team bestaat uit:

  • een algemeen coördinator
  • een fysiotherapeut en paardentherapie
  • een specialist in vroege stimulatie en taalontwikkeling
  • een ergotherapeute
  • een psychologe