Het jeugdcentrum Nicamol is een centrale plek voor jongeren die zich willen engageren voor hun gemeenschap. Als stedenband hebben we het geluk te kunnen terugvallen op een grote groep Nicaraguaanse vrijwilligers die projecten en acties realiseren. De C.D.C.-jongeren verzamelen in het jeugdcentrum. Ze hebben er hun kantoor, een vergaderruimte, kortom hun eigen plek.

Veel vrijwilligerswerk

Voor hun dorp organiseren de CDC-jongeren verschillende activiteiten:

  • spelnamiddagen voor kinderen uit armere wijken
  • familiedag voor de kinderen, jongeren en ouders van de gehandicaptenwerking Pipitos
  • preventieve acties (bijv. tegen drugs) i.s.m. de lokale politie en CREPA (onze AA)
  • sensibilisatie over milieubewustzijn
  • eigen dansschool
  • educatieve toneelgroep voor sensibilisatie
  • actieve ondersteuning van verschillende sportcompetities.

Jeugdforum en netwerking

De CDC-jongeren ondersteunen nieuwe jongerengroepen en versterken hun netwerking door uitwisseling met andere groepen

  •  Uitbouw en versterking van een jeugdwerking in de comarcas Jicarito en El Alto
  • Deel uitmaken van een netwerk met jongeren uit Nueva Guinea en Ciudad Darío, die ook deel uit maken met stedenbanden met Vlaanderen (Lommel en Sint-Truiden)

In 2010 werd de basis gelegd voor een jeugdforum met andere jongeren uit het dorp die al dan niet in een jongerenorganisatie of school actief zijn. Dit forum wil leiden tot een adviesverlenende structuur die de noden van jongeren doorgeeft aan de gemeente. Binnen Nicaragua is het niet gemakkelijk jongeren een volwaardige stem te geven in het beleid.