Op wereldschaal hebben 768 miljoen mensen geen toegang tot drinkbaar water. Ook in onze zusterstad heerst een acuut watertekort. In Santo Tomás volstaan de huidige bronnen om tienduizend personen van drinkwater te voorzien. Er wonen echter meer dan dubbel zoveel mensen in het dorp. In samenwerking met watermaatschappij Enacal en de Spaanse overheid is een grootschalige integraal waterproject in voorbereiding voor het centrum van Santo Tomas.

Meer watervoorziening zorgt voor een grotere afvoerstroom van huishoudelijk vervuild water: dit is een bron van infecties en een bedreiging voor de waterkwaliteit van je bron: de rivier. Daarom ontwikkelden we samen met het C.D.C. en de V.U.B. een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie. Door bij de bron de afvalwaterstroom reeds te zuiveren, kunnen we nu reeds water hergebruiken en garanderen we een ecologisch verantwoorde watercyclus voor het dorp.

Deze waterzuivering met bijhorende drinkwater waterverkoop en wasplaats zijn een zelfbedruipende sociale dienstverlening. Beide diensten worden aan sociale tarieven aangeboden zodat ze toegankelijk blijven voor de armste lagen van de bevolking, maar voldoende fondsen genereren voor het onderhoud van de installatie (onderhoudsinvesteringen blijven noodzakelijk).