Algemeen hoofddoel van het Nicaraguacomité is…

De vzw. Molse Vrienden van Santo Tomás (Nicaraguacomité Mol) concretiseert de stedenband tussen de gemeente Mol en Santo Tomás in Nicaragua.  Hiervoor faciliteren we onze partnerorganisatie CDC om haar coördinerende rol in sociale projecten in onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg, basisvoorzieningen, jeugdwerk, milieu, lokale economie en voedselvoorziening op te nemen en krijgen de begunstigden de kans om hun eigen ontwikkeling in handen te nemen. Op deze manier helpen we bij de uitbouw van sterk lokaal bestuur. In Mol wordt de stedenband aangegrepen voor ontwikkelingseducatie.

 

Korte geschiedenis

Sinds 1985 is er een officiële stedenband tussen Mol en Santo Tomás in Nicaragua.  Deze stedenband is gegroeid vanuit de solidariteit met de Nicaraguaanse revolutie in 1979. In april 1985 werd de stedenband unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad op voordracht van de Nicaraguaanse overheid. Zij zorgde ervoor dat ook gemeenten in het binnenland konden rekenen op solidariteit en steun. Ze hielden daarbij rekening met de omvang en aantal inwoners van de beide gemeenten.

De samenwerking tussen Mol en Santo Tomás bouwt op een structurele werking waarbij gemeentebesturen, twee basisgroepen, hun jongerenbewegingen en de bevolking samen werken aan een stedenband met aandacht voor concrete hulpprogramma’s, sensibilisatie in beide gemeenten, uitwisselingen van mensen en ideeën en ondersteuning door gemeentelijke en externe experts bij specifieke thema’s. Al deze pijlers samen maken dat de stedenband in beide gemeenten bij de bevolking en politiek een ruim draagvlak heeft.

De betrokken actoren in Mol zijn het gemeentebestuur, het Nicaraguacomité (= vzw Vrienden van Santo Tomás) en de Nicajongeren. Daarnaast werken de scholen, vrouwenverenigingen en jeugdbewegingen mee aan de stedenband.

De betrokken actoren in Santo Tomás zijn het gemeentebestuur, de stedenbandorganisatie C.D.C. en de C.D.C.-jongeren en de begunstigden van de verschillende programma’s. Er wordt intens samengewerkt met nationale instituten zoals MAGFOR en INTA (landbouw en milieu), MiFamilia (ministerie belast met rechten van het kind), MINED (onderwijs), MINSA (gezondheidszorg), CREPA (anonieme alcoholiekers) en de Pipitos (gehandicaptenwerking).

De stedenband is van een zuivere solidariteitsbeweging geëvolueerd naar een integrale sociale werking met een professionele stedenbandorganisatie die nauw samenwerkt met de lokale overheid in domeinen zoals onderwijs, gezondheidszorg, milieu, huisvesting, kredietverlening, gehandicaptenzorg, jeugdbeleid en voeding en zo de begunstigden de kans geeft om hun eigen ontwikkeling in handen te nemen.

Om de vijf jaar wordt een meerjarenplan voor de stedenband participatief uitgewerkt (nu versie 2016-2020).