Globaal watertekort

Op wereldschaal hebben 768 miljoen mensen geen toegang tot drinkbaar water. Dagelijks sterven 1.400 kinderen jonger dan vijf jaar aan oorzaken gelinkt aan een gebrekkige hygiëne en onvoldoende toegang tot zuiver water. Ook in onze zusterstad heerst nog steeds een acuut watertekort. In Santo Tomás volstaan de huidige bronnen om 10000 personen van drinkwater te voorzien. Er wonen echter meer dan dubbel zoveel mensen in het dorp. Vooral tijdens het droge seizoen (november – mei) is er een acuut watertekort.

Een grootschalig waterproject is in volle uitvoering en zal een duurzame oplossing leveren voor het centrum. In de buitenwijken werden reeds vele kleinschalige waterinstallaties in gebruik genomen.

Wasplaatsen als alternatief

Tot de volledige afwerking van het grote waterproject, moeten vooral vrouwen en kinderen ofwel water aankopen (erg duur) of hebben ze een dagtaak met het water ophalen aan de rivier (3-5 km verderop). Vele vrouwen wassen daarom in kleine geïnfecteerde poeltjes, bij kleine waterputten of aan de rivier. Zwaar labeur…

De openbare wasplaats lost dit probleem reeds jarenlang op voor de wijk Pancasan. Deze wasplaats is gebouwd aan een putboring die het hele jaar water levert. Het afvalwater wordt gezuiverd door een kleinschalige waterzuivering.

Per wasbeurt wordt een kleine bijdrage betaald die volstaat voor het onderhoud van de installatie. In Pancasan nam het wijkcomité het beheer van de stedenband over.

In de modelboerderij is er een tweede kleine wasplaats en kunnen inwoners water tegen kostprijs kopen bij een waterpomp. De lokale overheid bouwde zelf een wasplaats bij de wijk San José del Norte.