Vrijwilligers gaan voor 3 tot 5 weken op interculturele reis naar Nicaragua. In het verleden realiseerden ze vaak een concreet bouw- of renovatieproject, maar nu ligt de focus meer op ontmoeting, samenwerken, interculturele uitwisseling, historiek en duurzaam toerisme.

Wat?

De naam “brigade” is ontleend aan de internationale brigades die de Spaanse democraten ter hulp kwamen in hun strijd tegen de falangisten gedurende de Spaanse burgeroorlog (1936-1939)

De solidariteitsbrigades hebben, naast het daadwerkelijk uitvoeren van bouw- en opknappingswerken, vooral een groot belang in het leggen van menselijke contacten en het uitdragen van de Molse solidariteit naar de bevolking van onze zusterstad toe.

Tijdens een verblijf van drie tot vijf weken vinden de deelnemers hun weg in het dagelijkse leven van de Tomasinos en dragen ze letterlijk hun steentje bij aan de opbouw van de sociale verzusteringsprojecten.

Doel ?

Doordat zo’n brigade voor een intens contact zorgt, voelen de Tomasinos de morele steun die door interesse (Derde Wereldproblematiek), werkbereidheid en inleefmogelijkheden de internationale solidariteit gestalte geeft.

Als brigade willen wij bijdragen tot de opbouw van het land. Het ‘doeproject’ op zich heeft daarbij slechts een symbolische waarde – de werkelijke waarde zal bepaald worden door onze houding, ons leervermogen, ons aanvoelen en begrijpen van de Nicaraguaanse bevolking.

Een terugblik op 33 jaar werkbrigades laat ons toe te zeggen dat het deelnemen aan zo’n brigade een unieke belevenis is: contact en samenleven met de lokale bevolking, het met hen samenwonen in soms onvoorstelbaar primitieve omstandigheden, blijft een onuitwisbare ervaring en een morele verrijking, die ons engagement ten opzichte van onze zusterstad nog intenser maakt.

Reis!

Kandidaat-brigadisten krijgen een uitgebreide voorbereiding: inzicht in de Derde Wereldproblematiek, uiteenzettingen over de sociopolitieke toestand in Nicaragua… Ook wordt er bij hen aangedrongen om initiatieven te nemen om een basiskennis Spaans te verwerven.

Brigadisten staan zelf in voor het inzamelen van fondsen om hun project in Santo Tomás te financieren. Vliegtuigticket, verblijf ter plaatse zijn voor eigen rekening. Eenmaal in Santo Tomás logeren de brigadisten bij lokale gastgezinnen: een onvergetelijke ervaring.

Gedurende het verblijf in onze zustergemeente worden, naast het werk, allerlei uitstappen en activiteiten opgezet.

Naast het werken, vergaderen en bezoeken, rest een brigade nog één week om een rondreis doorheen Nicaragua te maken. Vaste stopplaatsen zijn o.a. de Stille Oceaankust, de vulkaan en artisanaatmarkt te Masaya, historische koloniale steden als Granada en León. Ook Bluefields en Omotepe zijn toppers.

Historiek

1985 Heropbouw Cultureel Centrum – aantal deelnemers: 9

1986 Schooltje Rigoberta Cabezas van elektriciteit voorzien – aantal deelnemers: 4

1988 Bouw kleuterschool ‘Heroes y Martires’ – aantal deelnemers: 11

1989 Bouw twee klaslokalen in wijk Javier Guerra – aantal deelnemers: 9

1991 Bouw van leslokkal voor leden van Anden (vakbond) – aantal deelnemers: 12

1992 Bijbouwen klaslokaal in de wijk Javier Guerra – aantal deelnemers: 11

1993 Bouw van schooltje in de Bario Nuevo – aantal deelnemers: 6

1995 Herstellen en verfraaien van de kinderrefter – aantal deelnemers: 8

1996 Uitbreiden van het schooltje in de wijk San José – aantal deelnemers: 9

1998 Bouw avondschool ‘La Hermandad’ – aantal deelnemers: 7

2002 Renovatie kinderrefter en bouw kleinschalige waterzuivering – aantal deelnemers: 17

2004 Renovatie wasplaats en uitbouw zwerfvuilbeleid – aantal deelnemers: 24

2005 Renovatiewerken aan volksziekenhuis – aantal deelnemers: 25

2007 Renovatiewerken kinderrefter (dak, schilderen, speeltuin) – aantal deelnemers: 20

2010 Uitbouwen van de casa comunal in de buitenwijk Jicarito- aantal deelnemers: 10

2013 Opknappen vrouwenhuis en schooltje El Alto – aantal deelnemers: 13

In afwachting van het verdere verloop van de Coronacrisis, kunnen we geen solidariteitsbrigade opstarten. We hopen op 2022…