Vrouwen zijn de stabiele factor in veel Nicaraguaanse gezinnen. Nochtans is het voor hen niet gemakkelijk om bij te dragen aan het gezinsinkomen. In samenwerking met INATEC (ministerie voor technologische ontwikkeling) en MINED (ministerie van onderwijs) worden beroepsopleidingen voor vrouwen aangeboden.

Technische school ‘La Hermandad’ i.s.m. INATEC

In een eerste afdeling worden koken en bakkerij aangeboden. Veel vrouwen gebruiken deze opleiding voor thuis, bakken zelf koekjes voor de verkoop en vinden werk als huismeid of in een restaurant.

De tweede opleiding is haartooi en schoonheidszorg. Veel vrouwen dromen van een eigen kapsalon, hoewel de meesten hun opgedane kennis thuis in het gezin en voor de buren gebruiken.

De technische school mikt op jongeren en volwassenen die nood hebben aan een inkomen en dit via deze opleiding kunnen verwerven. Daarom moet de drempel laag gehouden worden. Er wordt een stimuleringsbeleid gevoerd om kansarmen en leerlingen uit de comarcas te integreren. Dit schoolgeld dient o.a. om de lonen van de leerkrachten te betalen.

De technische school zorgt ervoor dat de benodigde materiaal goedkoop ter beschikking gesteld worden van de leerlingen om ongekwalificeerde uitval tijdens het leerproces te vermijden.

Na het eerste jaar wordt een specialisatiecursus aangeboden waardoor de leerlingen een betere kans op de arbeidsmarkt maken.

Naaischool van Santo Tomás i.s.m. MINED

In de casa de la mujer (vrouwenhuis) vindt je naast een naaicoöperatieve en een vormingshuis voor vrouwen, ook een naaischool. Elk jaar volgen een zeventigtal leerlingen een cursus snit en naad die één jaar in beslag neemt.

Na een jaar opleiding blijven de vrouwen vaak naar het centrum komen. Ze komen er werken en de leerkrachten blijven hen begeleiden. Sommigen treden toe tot de coöperatieve, de meeste afgestudeerden werken echter thuis. Veel meisjes zoeken werk in de vrijhandelszones die in Nicaragua als paddenstoelen uit de grond komen. De werkomstandigheden zijn er vaak slecht, maar veel jonge meisjes kiezen voor dit werk vermits het de enige manier is om aan een inkomen te geraken.

Veel vrouwen maken tijdens de opleiding kleding voor eigen gebruik.

Mol steunde dit project door de aankoop van naaitafels. Ook werden verschillende naaimachines en stoffen geschonken. Vermits het om een erkende opleiding gaat, worden de getuigschriften officieel gehomologeerd en krijgen de leerkrachten een salaris van de overheid.

De naaischool en de coöperatieve zijn ook belangrijke ontmoetingsplaatsen voor vrouwen in Santo Tomás. In een macho Latinomaatschappij zijn vertrouwensplaatsen voor vrouwen geen overbodige luxe.