In het kader van het grootschalig waterproject wordt het drinkwaterprobleem voor het centrum van Santo Tomas en haar aanpalende wijken opgelost. Nochtans woont bijna de helft van de bevolking in de buitenwijken. De meeste van deze inwoners waren afhankelijk van rivierwater en verspreide putboringen, die vaak ver van de wooneenheden gelegen zijn. Voor deze doelgroep werden aparte drinkwaterprojecten voorzien.

Drinkwater in buitenwijk Jicarito

In de buitenwijk Jicarito werden de 60 woningen van stromend water voorzien. Ook de kerk, het gemeenschapshuis, de school en de gezondheidspost zijn op het systeem aangesloten. Op een waterput met voldoende debiet werd een pomp aangesloten en via een leidingensysteem opgepompt naar een reservetank op het hoogste punt van de regio. Vanuit deze tank worden alle woningen bediend. In totaal kwam er 7 km waterleiding. Alle manuren werden geleverd door de boerengemeenschap zelf.

Drinkwater in buitenwijk Tierra Blanca

In de buitenwijk Tierra Blanca werden de 22 woningen bijkomend van stromend water voorzien, maar geniet de volledige wijk met 450 inwoners van een betere dienstverlening. Ook de school en het baseballstadion worden van water voorzien. Het bestaande systeem in de wijk werd hersteld en uitgebreid waardoor de volledige bevolking van drinkwater voorzien wordt. Voor de opslag van water werd het bestaande reservebekken hersteld (geen verliezen meer) en een twee aangelegd. Alle woningen werden verbonden dankzij een bijkomend waterleidingnet van 1,3 km. De waterbron is afstromend hemelwater.

Drinkwater in buitenwijk El Alto

In de buitenwijk El  Alto werd het deel van de comarca dat niet aangesloten was op het watersysteem van een eigen systeem voorzien. Een tiental woningen, de basisschool en een boomkweekplaats beschikken nu over een eigen performant systeem.

Drinkwater in buitenwijk El Murcielago

Onder impuls van de gemeente Santo Tomas werd de wijk El Murcielago aangesloten op het nieuwe systeem van Jicarito. Hierdoor kunnen ook deze inwoners aan dezelfde voorwaarden aansluiten op het watersysteem.

Drinkwater in buitenwijk Lajeroso

In deze buitenwijk werd een aquaduct aangelegd om regenwater tot aan het dorp te brengen. Door deze investering is ook hier een duurzame oplossing gevonden voor het drinkwaterprobleem in deze boerengemeenschap.

Drinkwater in El Mojon 

Vanuit een bestaande waterput wordt water naar een hoger gelegen punt op de helling gepompt. Van daaruit stroomt het 3,5 km naar de 27 families van El Mojon en de lokale boomkweekplaats. Zowel het CDC als de gemeente participeerde. Ook de school beschikt nu over drinkwater.

Drinkwater in El Mono

In El Mono beschikte de bevolking al over een drinkwatersysteem via zwaartekracht. Dit systeem levert elke dag water. Hier werd geïnvesteerd in ecologische toiletten. 85 personen kregen hierdoor water.

Drinkwater in El Guabo/El Bataso 

In El Guabo was er één centraal waterpunt, maar nu is het systeem uitgebreid met water tot in de woningen zodat 230 personen nu drinkwater aan huis hebben. Hiervoor werden een watertank en leidingen geplaatst. Ook hier zijn waterzuiveraars nodig om de waterkwaliteit op een voldoende hoog niveau te brengen.

 

Plaatsing van ecologische toiletten (inodoros ecólogicos)

Er werden 236 ecologische toiletten in Santo Tomás geplaatst. Hiermee werden 1450 begunstigden bereikt. Ook in de buurgemeenten van Santo Tomás (San Pedro de Lovago en Villa Sandino) werden bijkomend ecologische toiletten geplaatst.

De ecologische toiletten verbruiken vier keer minder water dan een traditioneel systeem. In vergelijking met de traditionele toiletten, worden de uitwerpselen in een kleine septische ton door bacteriën verwerkt en wordt door irrigatie een klein moestuintje automatisch besproeid. Het systeem vergt een reiniging om de 7 jaar. Alle technologie voor deze installaties is in Nicaragua aanwezig en werd in de modelboerderij van de stedenband verder verfijnd.

Voor de installatie werden pilootwijken geselecteerd: Los Mellojones, El Alto, El Guabo en San José del Norte kwamen prioritair aan bod. Daarnaast werd ook op andere plaatsen in het dorp gericht geïnvesteerd. De selectie van de begunstigden gebeurde op basis van de volgende criteria: financiële mogelijkheden van het gezin, ontoereikende aanwezige voorzieningen, gebrek aan degelijke sanitatie levert bestaand gevaar voor de gezondheid, gevaar van bezoedeling van afstromend (grond)-water.

Als zijproject werden ook 110 wasbakken zonder afloop geïnstalleerd. Deze wasbakken werken eveneens met een septische put en een irrigatiesysteem voor een moestuin. De winst zit vooral in de verwerking van vervuild water en het uitsluiten van een open waterplas die een broeihaard is voor ziektekiemen.