In het kader van een nationaal huisvestingsprogramma, zal het gemeentebestuur jaarlijks zo’n 150 percelen voor sociale woningen ter beschikking stellen van de armste bevolking. Ze zullen later instaan voor algemene voorzieningen (straten, drinkwater, elektriciteit,…). Het CDC ondersteunde deze werking door 75 percelen te financieren.

De begunstigden zullen stapsgewijs de aankoop terugbetalen, waardoor de gemeente over middelen zal blijven beschikken om elk jaar meer mensen de kans te geven om in te stappen.

Het CDC zal de sociale ontwikkeling stimuleren door in te zetten op duurzame dorpsontwikkeling in deze nieuwe sociale wijken van Santo Tomás. Vanuit hun expertise realiseert het CDC samen met de wijk kansenbeleid voor specifieke doelgroepen: gezinnen met kinderen, jongeren en alleenstaande moeders.