Microkredieten voor veeteelt

Veeteelt is het succesproduct van de regio Chontales waartoe Santo Tomás behoort. Naast grote veeboeren zijn in de buitenwijken vele kleine producenten actief. Economen bevestigen dat veeteelt ook in de toekomst een economisch erg rendabele activiteit kan zijn. Vandaar...

Modelboerderij en technische assistentie

Ter ondersteuning van het lokale economiebeleid werd een modelboerderij uitgebouwd op de terreinen van de vroegere moestuin. In deze kleine boerderij worden nieuwe technieken uitgetest en groepsvormingen gegeven. De boerderij is in beheer van het C.D.C. maar werkt intens...

Boerenmarkt

Elke zondag vindt aan het centrale park een boerenmarkt plaats. Hierdoor kunnen deze boeren hun producten rechtstreeks aan de consument verkopen en verlaagt hun afhankelijkheid van de tussenhandel. Gemiddeld nemen 20 families deel aan deze markt. In een eerste fase werden...

Gemeentelijk veeteeltbeleid

Via DDEL, de gemeentelijke dienst voor economische ontwikkeling, werd een intensief begeleidingsbeleid ontwikkeld voor de lokale veeteelt. Landbouwingenieurs begeleiden de boeren met adviezen: ze gaan op het terrein en geven groepsvormingen. Naast productie besteden ze veel aandacht aan voedselzekerheid en...

Houtatelier

De Taller de Carpintería is een coöperatieve werkplaats voor schrijnwerkers. In 1983 werd het als Baskisch project opgericht, maar na het Sandinistisch verkiezingsverlies in 1990 werd de ‘Taller de Carpinteria’ overgenomen door het C.D.C. met als hoofddoel jongeren een...

Kredieten voor kleine economische activiteiten

Via DDEL organiseert de gemeente Santo Tomás de kleine producenten (bijv. de tortillaverkopers, de schoenpoetsers,…). Naast een intensieve begeleiding kunnen zij bij de gemeente kleine kredieten aangaan om hun activiteiten te ontwikkelen. Via de mercado campesino (boerenmarkt) kunnen de...