Ecologische toiletten en wasplaatsen

In grote gebieden van Santo Tomas is er een probleem met sanitatie. Dit zorgt – in combinatie met het gebrek aan water – voor hygiënische problemen. Als alternatief worden ecologische toiletten en wasplaatsen zonder afloop aangeboden. Ecologische toiletten De...

Hoogproductieve houtvuren

Santo Tomás ligt in een heuvelachtige zone in het centrum van Nicaragua. De economische activiteit in de rurale zone is extensieve veeteelt, met enkele grote producenten en veel kleine en middelgrote boeren. Deze veeteeltsector is naast de commerciële houtkap...

Andere milieu-innovaties

Vanuit de modelboerderij worden verschillende milieu-innovaties voor de ontwikkeling van het platteland uitgetest en voorgesteld aan landbouwtechnici, boerenleiders en veetelers van kleine en middelgrote boerderijen. Op deze manier werd een start genomen in de promotie van verschillende technieken: kleinschalige...

Herbebossing

Door de extensieve veeteelt en de houtkap voor open fornuizen, is er een grootschalige ontbossing. In dit kader werd op basis van een milieueffectenrapport een herbebossingsplan uitgewerkt. Dit is erg nodig omdat Santo Tomas in een heuvelachtige zone ligt...

Afvalbeleid

Reeds jarenlang wil het gemeentebestuur van Santo Tomas het afvalbeleid uitbouwen. In het verleden werden succesvolle inspanningen geleverd om zwerfvuil te beperken en de stortplaats ecologisch uit te bouwen. Dit gebeurt met wisselend succes, afhankelijk van de prioriteiten van het...