Schoolpeterschap

Betaalbaar onderwijs De Nicaraguaanse nationale overheid maakt van onderwijs een prioriteit. Hiervoor werden schoolkosten voor lager onderwijs beperkt en krijgen de leerlingen dagelijks een ontbijt op school. Jongeren volgen in Nicaragua gemiddeld 11 jaar onderwijs. De alfabetiseringsgraad steeg tot 78,1%....

Kleuterscholen

Voor kinderen is het erg belangrijk dat ze op jonge leeftijd reeds aan hun ontwikkeling werken. Daarom stimuleren we kleuteronderwijs. De stedenband is inrichtende macht van de kleuterschool in de wijk Pancasán. Hiervoor werken we samen met het ministerie van onderwijs....

Avondonderwijs (lagere school)

17 % van de Nicaraguanen is analfabeet. In Santo Tomás gaat 1/3 van de jongeren tussen 7 en 12 jaar niet naar school. De verzustering beheert een avondschool met 3 leslokalen, gericht op versneld lager onderwijs voor kinderen, jongeren en volwassenen die...

Technische school

Vrouwen zijn de stabiele factor in veel Nicaraguaanse gezinnen. Nochtans is het voor hen niet gemakkelijk om bij te dragen aan het gezinsinkomen. In samenwerking met INATEC (ministerie voor technologische ontwikkeling) en MINED (ministerie van onderwijs) worden beroepsopleidingen voor...

Bibliotheek

In de gebouwen van de kinderrefter is een bibliotheek gehuisvest met een aanbod van boeken voor kleuters tot universiteitstudenten. Op jaarbasis bezoeken meer dan 3 000 studenten de bibliotheek. Er werken twee bibliothecaressen, elk met een halftime opdracht. Zij...