Duurzame wijkontwikkeling

Proactieve sociale ontwikkeling stimuleren door in te zetten op duurzame dorpsontwikkeling in nieuwe sociale wijken van Santo Tomás.  Het gemeentebestuur voorziet de komende 2 jaar verkavelingen met 400 à 500 woningen voor de armste bevolking. De stedenband participeert met...

Kinderrefter

De comedor infantil is een sociaal project ten voordele van de minst bedeelde kinderen en hun families. De comedor voorziet dagelijks een gratis maaltijd, medische bijstand en integrale vorming. Veel kinderen uit de armste wijken komen er niet toe...

Jeugdgroep met sociaal engagement

Het jeugdcentrum Nicamol is een centrale plek voor jongeren die zich willen engageren voor hun gemeenschap. Als stedenband hebben we het geluk te kunnen terugvallen op een grote groep Nicaraguaanse vrijwilligers die projecten en acties realiseren. De C.D.C.-jongeren verzamelen in...

Monitorenwerking in de kinderrefter

In de kinderrefter komen veel kansarme kinderen die nooit de mogelijkheid zullen krijgen om naar school te gaan. Ze staan er overdag vaak alleen voor vermits hun moeders meestal alleenstaand zijn en de hele dag werken. Een deel van...

Gehandicaptenprogramma Pipitos

Los Pipitos is een nationale Nicaraguaanse organisatie die ouders met gehandicapte kinderen ondersteunt. Ze ondersteunen deze andersvalide jongeren in hun ontwikkeling, komen op voor hun rechten en willen ze een beter zelfbeeld bijbrengen. Pipitos in Santo Tomas De Pipitos van...

Schoolpeterschap

Betaalbaar onderwijs De Nicaraguaanse nationale overheid maakt van onderwijs een prioriteit. Hiervoor werden schoolkosten voor lager onderwijs beperkt en krijgen de leerlingen dagelijks een ontbijt op school. Jongeren volgen in Nicaragua gemiddeld 11 jaar onderwijs. De alfabetiseringsgraad steeg tot 78,1%....

Grootschalig drinkwaterproject

Santo Tomás kampt met een drinkwaterprobleem. Aan ongeveer ¼ van de vraag wordt niet voldaan. Een dijk met stuwmeer op de Rio Quipor en putboringen die met steun van de stedenband gerealiseerd werden, leveren het benodigde water. Door een...

Ecologische toiletten en wasplaatsen

In grote gebieden van Santo Tomas is er een probleem met sanitatie. Dit zorgt – in combinatie met het gebrek aan water – voor hygiënische problemen. Als alternatief worden ecologische toiletten en wasplaatsen zonder afloop aangeboden. Ecologische toiletten De...

Water voor de buitenwijken

In het kader van het grootschalig waterproject wordt het drinkwaterprobleem voor het centrum van Santo Tomas en haar aanpalende wijken opgelost. Nochtans woont bijna de helft van de bevolking in de buitenwijken. De meeste van deze inwoners waren afhankelijk...

Hoogproductieve houtvuren

Santo Tomás ligt in een heuvelachtige zone in het centrum van Nicaragua. De economische activiteit in de rurale zone is extensieve veeteelt, met enkele grote producenten en veel kleine en middelgrote boeren. Deze veeteeltsector is naast de commerciële houtkap...