Wijkontwikkeling: verkavelingen aan toegankelijke prijzen

In de nieuwe wijken van Sant Tomás wordt een inclusieve en duurzame dorpsontwikkeling gerealiseerd door – naast de realisatie van basisvoorzieningen – in te zetten op armoedebestrijding, sociale samenhang en burgerparticipatie. Algemene doel: Grootschalige basisvoorzieningen zijn voorzien door de...

Zachte dorpsontwikkeling

In de nieuwe wijken zal het CDC de sociale ontwikkeling stimuleren door in te zetten op duurzame dorpsontwikkeling. Vanuit hun expertise realiseert het CDC samen met de wijk kansenbeleid voor specifieke doelgroepen: gezinnen met kinderen, jongeren en alleenstaande moeders. De...

Kinderrefter

De comedor infantil is een sociaal project ten voordele van de minst bedeelde kinderen en hun families. De comedor voorziet dagelijks een gratis maaltijd, medische bijstand en integrale vorming. Veel kinderen uit de armste wijken komen er niet toe...

Jeugdgroep met sociaal engagement

Vanuit jeugdcentrum Nicamol  zetten ongeveer 30 jongeren zich belangeloos in voor hun gemeenschap. Veel vrijwilligerswerk Voor hun dorp organiseren de CDC-jongeren verschillende activiteiten: vrijwilligerswerk: zwerfvuilacties, uitdelen voedselpakketten, bevraging impact en noden in armere wijken, schilderwerken aan kinderrefter spelnamiddagen voor...

Monitorenwerking in de kinderrefter

In de kinderrefter komen veel kansarme kinderen die nooit de mogelijkheid zullen krijgen om naar school te gaan. Ze staan er overdag vaak alleen voor vermits hun moeders meestal alleenstaand zijn en de hele dag werken. Een deel van...

Gehandicaptenprogramma Pipitos

Los Pipitos is een nationale Nicaraguaanse organisatie die ouders met gehandicapte kinderen ondersteunt. Ze ondersteunen deze andersvalide jongeren in hun ontwikkeling, komen op voor hun rechten en willen ze een beter zelfbeeld bijbrengen.   Pipitos in Santo Tomas De Pipitos...

Schoolpeterschap en beurzen voor hoger onderwijs

Toegankelijk onderwijs 5580 jongeren lopen onderwijs in Santo Tomás. 239 leerkrachten staan elke dag klaar om hen te begeleiden. Hoewel de schoolkosten voor lager en secundair onderwijs beperkt zijn en er veel incentives gegeven worden, blijft de drempel om...

Drinkwater voor iedereen

Jarenlang was een acuut drinkwatertekort een van de grootste uitdagingen voor Santo Tomás. Integraal waterplan in het centrum met omliggende wijken Vroegere projecten zorgden slechts voor gedeeltelijke oplossingen in het centrum verzamelden inwoners water in watertonnen. In het droge...

Historiek: inzetten op milieutechnologie

Ecologische toiletten en wasbakken zonder afloop In grote gebieden van Santo Tomas is er een probleem met sanitatie. Dit zorgt – in combinatie met het gebrek aan water – voor hygiënische problemen. Als alternatief worden ecologische toiletten en wasplaatsen...

Herbebossing

Door de extensieve veeteelt en de houtkap voor open fornuizen, is er een grootschalige ontbossing. In dit kader werd op basis van een milieueffectenrapport een herbebossingsplan uitgewerkt. Dit is erg nodig omdat Santo Tomas in een heuvelachtige zone ligt...