Grootschalig drinkwaterproject

Santo Tomás kampt met een drinkwaterprobleem. Aan ongeveer ¼ van de vraag wordt niet voldaan. Een dijk met stuwmeer op de Rio Quipor en putboringen die met steun van de stedenband gerealiseerd werden, leveren het benodigde water. Door een...

Water voor de buitenwijken

In het kader van het grootschalig waterproject wordt het drinkwaterprobleem voor het centrum van Santo Tomas en haar aanpalende wijken opgelost. Nochtans woont bijna de helft van de bevolking in de buitenwijken. De meeste van deze inwoners waren afhankelijk...

Openbare wasplaatsen

Globaal watertekort Op wereldschaal hebben 768 miljoen mensen geen toegang tot drinkbaar water. Dagelijks sterven 1.400 kinderen jonger dan vijf jaar aan oorzaken gelinkt aan een gebrekkige hygiëne en onvoldoende toegang tot zuiver water. Ook in onze zusterstad heerst nog steeds...

Kleinschalige waterzuivering

Op wereldschaal hebben 768 miljoen mensen geen toegang tot drinkbaar water. Ook in onze zusterstad heerst een acuut watertekort. In Santo Tomás volstaan de huidige bronnen om tienduizend personen van drinkwater te voorzien. Er wonen echter meer dan dubbel zoveel mensen...