• Onderwijs

    Onderwijs

    Van kleuters tot volwassenenonderwijs. Extra kansen via schoolpeterschap.

  • Clínica popular

    Clínica popular

    Geneeskunde voor iedereen: van basiszorg tot specialisatie.

  • Comedor infantil

    Comedor infantil

    Gratis dagelijkse maaltijd voor meer dan 100 kinderen in de kinderrefter.

  • Monitoren in de kinderrefter

    Monitoren in de kinderrefter

    Hulp bij huiswerk en handvaardigheid maar gewoon ook plezante activiteiten.

Op deze website vind je informatie over de stedenband tussen de gemeenten Mol en Santo Tomás en hoe het Molse Nicaraguacomité en het Nicaraguaanse Comite para el Desarrollo Comunal in Santo Tomás deze verzustering in samenwerking met beide gemeentebesturen concretiseren.

En este website se puede encontrar información sobre el hermanamiento entre las ciudades Mol y Santo Tomás y como el Nicaraguacomité de Mol y el Comite para el Desarrollo Comunal de Santo Tomás realisan este hermanamiento en colaboración de ambos alcaldias.