Nieuwe inleefreis voor jongeren: 8 tot 24 juli 2024

Inleefreizen maken Belgische jongeren bewust van het leven zoals het is in een Middenamerikaans land. Dit gebeurt doordat ze ondergedompeld worden in een voor hen nieuwe maatschappij. Twee weken lang ondervinden ze aan den lijve hoe de mensen ginds (zeker hun leeftijdsgenoten) hun leven leiden, omgaan met de dagelijkse uitdagingen en gewoonten. Daarom verblijven we bewust bij een gastgezin. Tijdens bezoeken leren ze de projecten van de stedenband kennen.

Maar een inleefreis is veel meer dan de reis alleen. In de voorbereidingsfase worden de jongeren inhoudelijk voorbereid, zamelen we in groep fondsen in en vragen we een basiskennis Spaans te verwerven. Het jaar na de terugkomst presenteren ze hun reisindrukken aan alle Molse scholieren en geïnteresseerden.

De reis zelf (editie 2024)

De inleefreizigers reizen door Nicaragua. Samen met Nicaraguaanse leeftijdsgenoten verblijven we enkele dagen in de buurt van Managua waar toerisme gekoppeld wordt aan sociale projectbezoeken. Het straatkinderenproject Inhijambia krijgt hierbij extra aandacht. Het grootste deel van de tijd verblijven ze in gastgezinnen in Santo Tomás. Dan is er ruimte voor bezoeken aan Molse projecten en kennismaken met het leven zoals het is in Nicaragua, zowel voor Nicaraguanen uit de middenklasse, als Tomasinos die in extreme armoede leven.

  • 9 dagen verblijf in Santo Tomás
  • 1 dag verblijf in Managua (straatkinderenproject Inhijambia)
  • 4 dagen toeristische rondreis

 

Er nemen 20 leerlingen en 4 leerkrachten uit de Molse scholen deel (GO! Campus Het Spoor, Rozenberg, SJB College, TISP en Europese School). 6 ervaren begeleiders nemen hen mee doorheen het volledige traject.

 

Er is ook een volwassenenreis die plaatsvindt op hetzelfde moment.

Historiek

1997: eerste inleefreis 41 leerlingen – 7 leerkrachten
2000: tweede inleefreis 61 leerlingen – 10 leerkrachten
2003: derde inleefreis 42 leerlingen – 9 leerkrachten
2006: vierde inleefreis: 59 leerlingen – 6 leerkrachten
2009: vijfde inleefreis: 70 leerlingen – 6 leerkrachten
2012: zesde inleefreis: 42 leerlingen – 4 leerkrachten
2015: zevende inleefreis: 42 leerlingen – 6 leerkrachten
2018: achtste inleefreis: 39 leerlingen – 5 leerkrachten
2024: negende inleefreis gepland in juli 2024: 20 leerlingen – 4 leerkrachten