Drinkwater voor iedereen

Jarenlang was een acuut drinkwatertekort een van de grootste uitdagingen voor Santo Tomás. Integraal waterplan in het centrum met omliggende wijken Vroegere projecten zorgden slechts voor gedeeltelijke oplossingen in het centrum verzamelden inwoners water in watertonnen. In het droge...

Historiek: inzetten op milieutechnologie

Ecologische toiletten en wasbakken zonder afloop In grote gebieden van Santo Tomas is er een probleem met sanitatie. Dit zorgt – in combinatie met het gebrek aan water – voor hygiënische problemen. Als alternatief worden ecologische toiletten en wasplaatsen...

Herbebossing

Door de extensieve veeteelt en de houtkap voor open fornuizen, is er een grootschalige ontbossing. In dit kader werd op basis van een milieueffectenrapport een herbebossingsplan uitgewerkt. Dit is erg nodig omdat Santo Tomas in een heuvelachtige zone ligt...

Afvalbeleid (nu in handen van de gemeente)

De stedenband stimuleerde de uitbouw van een gemeentelijk afvalbeleid. Door de jaren heen gebeurden investeringen en expertiseuitwisseling inperken van zwerfvuil (plaatsen van vuilbakken, sensibilisatie) aankoop van vuilniswagens (i.s.m. de Japanse overheid) sanering bestaande stortplaats (gecontroleerde waterafvoer) en scheiding van...