Microkredieten

Sinds 2005 krijgt het CDC jaarlijks een renteloze lening om via het kredietfonds programma’s te ontwikkelen die bijdragen tot de lokale economische ontwikkeling van de gemeente en om de organisatie gedeeltelijk zelfbedruipend te maken. In totaal werd zo 573.522,62...

Modelboerderij en technische assistentie

Boerderij voor vorming en innovatie Ter ondersteuning van de lokale economie werd een modelboerderij uitgebouwd, met dubbel doel: vormingsaanbod (gemiddeld 2 vormingen per week, bereik: ongeveer 1000 boeren) pilootprojecten voor technologische innovatie in veeteelt en agro-ecologische landbouw die nadien...

Boerenmarkt

Wekelijkse markt: rechtstreekse verkoop Elke zondag vindt aan het centrale park een boerenmarkt plaats. Hier verkopen de boeren hun producten rechtstreeks aan de consument (korte keten) en verlaagt hun afhankelijkheid van de tussenhandel. De klanten appreciëren het lokale kwaliteitsvolle...

Federaal programma: versterken lokale economie

Verbetering van de levensomstandigheden en het welzijn van de bevolking, nu en in de toekomst (2022-2025) De lokale overheid en het CDC ontwikkelen en implementeren in nauwe samenwerking met sociale organisaties een beleid ter versterking van de lokale economie...