De vzw. Molse Vrienden van Santo Tomás concretiseert de stedenband tussen de gemeente Mol en Santo Tomás in Nicaragua.  In 1985 keurde de gemeenteraad deze verzustering unaniem goed en sinds begin de jaren 90 ligt de regie bij de twee stedenbandorganisaties.  De roots ligt bij de idealen van de Sandinistische revolutie in 1979. In die periode werd Santo Tomás door Nicaraguaanse overheid als zustergemeente gelinkt aan Mol.

Reeds vanaf de beginjaren werden sociale projecten opgezet en ondersteund. Vrijwilligers gingen op uitwisseling en bouwden mee aan projecten. Ook coöperanten waren actief. De focus verschoof doorheen de jaren naar een meer zuivere solidaire benadering, los van partijpolitiek en religieuze overtuiging.

Op het einde van de jaren 90  groeide onze partnerorganisatie CDC uit tot een krachtige vzw. die de werking op het terrein in handen neemt en overzicht houdt over alle projecten . Onze Nicaraguaanse professionals en vrijwilligers realiseren sindsdien hun sociale projecten, zorgen voor ondersteuning, opleiding en vorming van specifieke doelgroepen (vooral kinderen, alleenstaande moeders, personen die in extreme armoede leden, mensen met een handicap en kleine en middelgrote producenten en commerçanten).  Sindsdien verloopt de werking gecoördineerd met optimale synergie tussen de verschillende projecten.

In 1997 kreeg de werking in Mol ook een boost: de inleefreizen voor Molse scholieren, de Nicajongeren, de vele uitwisselingen zorgden voor een krachtige dynamiek.

Nu werken we binnen een structurele samenwerking met veel aandacht voor concrete sociale programma’s, sensibilisatie in beide gemeenten, uitwisselingen van mensen en ideeën en ondersteuning door gemeentelijke en externe experts bij specifieke thema’s. De samenwerking met scholen, vrouwengroepen, jeugdgroepen en andere sociale organisaties maakt de werking ruim gedragen. We kunnen naast onze eigen lokale werking, ook rekenen op stucturele appreciatie van heel wat individuele storters en organiaties die ons steunen, maar ook structureel door de gemeente Mol, de provincie Antwerpen, steunpunt ‘de 4de pijler’, het VVSG en de Belgische Federale overheid.

Zo kunnen we telkens opnieuw de ambities van ons vijfjarenplan financieren en realiseren.