Jeugdgroep met sociaal engagement

Vanuit jeugdcentrum Nicamol  zetten ongeveer 30 jongeren zich belangeloos in voor hun gemeenschap. Veel vrijwilligerswerk Voor hun dorp organiseren de CDC-jongeren verschillende activiteiten: vrijwilligerswerk: zwerfvuilacties, uitdelen voedselpakketten, bevraging impact en noden in armere wijken, schilderwerken aan kinderrefter spelnamiddagen voor...

Monitorenwerking in de kinderrefter

In de kinderrefter komen veel kansarme kinderen die nooit de mogelijkheid zullen krijgen om naar school te gaan. Ze staan er overdag vaak alleen voor vermits hun moeders meestal alleenstaand zijn en de hele dag werken. Een deel van...

Schoolpeterschap en beurzen voor hoger onderwijs

Toegankelijk onderwijs 5580 jongeren lopen onderwijs in Santo Tomás. 239 leerkrachten staan elke dag klaar om hen te begeleiden. Hoewel de schoolkosten voor lager en secundair onderwijs beperkt zijn en er veel incentives gegeven worden, blijft de drempel om...