Steunen

Meer dan ooit hebben we de steun van veel kleine sympathisanten nodig. Alleen op die manier kunnen we de waardevolle zuiver sociale projecten mogelijk blijven maken.  Uw steun gaat zo rechtstreeks naar het schoolpeterschap van 120 kinderen, de dagelijkse maaltijd en begeleiding van 130 kinderen in de kinderrefter, het sociale fonds van het volksziekenhuis, de financiering van het rehabilitatiecentrum voor personen met een handicap, microkredieten voor kleine landbouwers en de activiteiten in de jeugdwerking.

Hoe kan je ons steunen?

 • natuurlijk ben je welkom op een van onze activiteiten!
 • we werken structureel samen met de Koning Boudewijnstichting. Ze erkennen onze duurzame projectwerking en dankzij onze samenwerking krijg je vanaf een jaarlijkse storting van €40 een fiscaal attest.
  Ons rekeningnummer is BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met als mededeling ***012/1130/00086*** of rechtstreeks via deze link

  • je kan een eenmalige storting doen
  • je kan een doorlopende opdracht opstarten met een klein bedrag dat je maandelijks kan missen. Dit zorgt voor een stabiele financiering.
 • als je als organisatie een activiteit voor ons organiseerde, kan je dit storten op BE79979969265633 van Molse vrienden van Santo Tomas vzw (vermeld even jouw actie!)

Elke storting helpt ons zeker vooruit (vele kleintjes maken groot!) Dus alvast heel erg bedankt!

 

Financieel bestedingen (zoals in ons meerjarenplan afgesproken)

Jaarlijks kunnen we dankzij activiteiten, vaste subsidies en projecten die we zelf indienen ongeveer 110 000 euro aan subsidies toekennen aan de werking CDC. Door de jaren konden we hen ook helpen om een kredietfonds uit te bouwen met meer dan 800 000 dollar kapitaal dat via leningen ter beschikking gesteld wordt aan kleine boeren en ondernemers. De inkomsten door intresten bedragen jaarlijks rond de 100 000 dollar. Na betaling van de onkosten, zorgt dit voor een stevige en stabiele fextra inancieringsbron binnen Nicaragua zelf.

In 2024 zullen we vanuit Mol rechtstreekse subsidie voorzien voor

 • lokale economie: ondersteunen van producenten met agro-ecologische landbouw en versterken van kleine commerçanten (korte keten, duurzame economie)
 • kinderrefter: bijdrage aan de maaltijden, loonkost van twee monitoren en psychologe die werken met de kinderen
 • personen met een handicap (Paso a Paso): ondersteuning van therapieën (loonkost en investeringsfonds)
 • onderwijs: schoolpeterschap van 120 kinderen en studiebeurzen voor hoger onderwijs, leermaterialen voor onderwijsinstellingen
 • onderhoud van de infrastructuur (kinderrefter, volksziekenhuis, Paso a Paso, escuela Hermandad, zaal NicaMol,…), zodat deze kosten niet wegen op de sociale werking van deze projecten
 • Loonkosten voor de algemene coördinatie
 • Straatkinderenprogramma Inhijambia (Managua)