Naast de inleefreizen voor Molse scholieren, vinden we het belangrijk om volwassenen de kans te geven om onze stedenband en Nicaragua met onze zusterstad Santo Tomás in het bijzonder, van binnenuit te leren kennen. Daarom bieden we sinds de start van de stedenband interculturele uitwisseling naar Nicaragua aan. De focus ligt op ontmoeting, samenwerken, interculturele uitwisseling, historiek en duurzaam toerisme. Hievoor verblijven we bij gastgezinnen. In de beginjaren stond een doe-project centraal, nu ligt de focus meer op kennismaking en uitwisseling.

Waarom ?

Een stedenband geeft de unieke kans om geïnteresseerden van binnenuit het leven in een derde wereldland te leren kennen. Daarom is intens contact zo belangrijk. Zo kunnen deelnemers hun invulling van internationale solidariteit meer gestalte geven.Ook de Tomasinos voelen door het verblijf deze morele steun.

Deelnemen aan zo’n reis is een unieke belevenis: contact en samenleven met de lokale bevolking, het met hen samenwonen, samen werken en samen dingen beleven, blijft een onuitwisbare ervaring en een morele verrijking.

Reis!

Kandidaat-deelnemers krijgen een uitgebreide voorbereiding: inzicht in de Derde Wereldproblematiek, verhalen over Nicaragua… Ook vragen we een basiskennis Spaans te verwerven.

De deelnemers betalen wat het kost.

Het grootste deel van de tijd verblijven we in Santo Tomás. Projectbezoeken, een (symbolisch) doe-project, bezoeken in de regio staan op het programma. Daarnaast is er ruimte voor een rondreis. Plaatsen die bezocht werden zijn o.a. de Stille Oceaankust, de vulkaan en artisanaatmarkt te Masaya, historische koloniale steden als Granada en León. Ook Bluefields en Omotepe zijn toppers, maar ook de natuur in het heuvelachtige noorden zijn meer dan de moeite waard!

Historiek

1985 Heropbouw Cultureel Centrum – aantal deelnemers: 9
1986 Schooltje Rigoberta Cabezas van elektriciteit voorzien – aantal deelnemers: 4
1988 Bouw kleuterschool ‘Heroes y Martires’ – aantal deelnemers: 11
1989 Bouw twee klaslokalen in wijk Javier Guerra – aantal deelnemers: 9
1991 Bouw van leslokaal voor leden van Anden (vakbond) – aantal deelnemers: 12
1992 Bijbouwen klaslokaal in de wijk Javier Guerra – aantal deelnemers: 11
1993 Bouw van schooltje in de Bario Nuevo – aantal deelnemers: 6
1995 Herstellen en verfraaien van de kinderrefter – aantal deelnemers: 8
1996 Uitbreiden van het schooltje in de wijk San José – aantal deelnemers: 9
1998 Bouw avondschool ‘La Hermandad’ – aantal deelnemers: 7
2002 Renovatie kinderrefter en bouw kleinschalige waterzuivering – aantal deelnemers: 17
2004 Renovatie wasplaats en uitbouw zwerfvuilbeleid – aantal deelnemers: 24
2005 Renovatiewerken aan volksziekenhuis – aantal deelnemers: 25
2007 Renovatiewerken kinderrefter (dak, schilderen, speeltuin) – aantal deelnemers: 20
2010 Uitbouwen van de casa comunal in de buitenwijk Jicarito – aantal deelnemers: 10
2013 Opknappen vrouwenhuis en schooltje El Alto – aantal deelnemers: 13
2015 Inleefreis/kennismakingsreis voor volwassenen en Molse politiek
2024 Inleefreis/kennismakingsreis voor volwassenen – aantal deelnemers: 25