Wijkontwikkeling: verkavelingen aan toegankelijke prijzen

In de nieuwe wijken van Sant Tomás wordt een inclusieve en duurzame dorpsontwikkeling gerealiseerd door – naast de realisatie van basisvoorzieningen – in te zetten op armoedebestrijding, sociale samenhang en burgerparticipatie. Algemene doel: Grootschalige basisvoorzieningen zijn voorzien door de...

Zachte dorpsontwikkeling

In de nieuwe wijken zal het CDC de sociale ontwikkeling stimuleren door in te zetten op duurzame dorpsontwikkeling. Vanuit hun expertise realiseert het CDC samen met de wijk kansenbeleid voor specifieke doelgroepen: gezinnen met kinderen, jongeren en alleenstaande moeders. De...