Veeteelt is het succesproduct van de regio Chontales waartoe Santo Tomás behoort. Naast grote veeboeren zijn in de buitenwijken vele kleine producenten actief. Economen bevestigen dat veeteelt ook in de toekomst een economisch erg rendabele activiteit kan zijn. Vandaar de keuze om kleine en middelgrote veeteelt te steunen als hefboom voor de ontwikkeling van de lokale economie.

Boeren kunnen leningen aangaan tot 10000 USD voor veeteeltactiviteiten. Een deel van de boerderij dient als hypotheek, maar de eerste of enige woning wordt zo nooit ingeschreven. Deze leningen worden terugbetaald aan een ritme dat aangepast is aan de gekozen economische activiteit en tegen – naar Nicaraguaanse normen – sociale intrestvoeten.

Een landbouwingenieur ondersteunt het proces: zij begeleidt de boeren, adviseert innovaties, bestudeert de markt, geeft dierenmedisch advies. Samen met de gemeente werkte zij een visie uit voor de uitbouw van de lokale economie in Santo Tomás.

De modelboerderij is een kenniscentrum dat de boeren met nieuwe technologie en vormingen ondersteunt.

Een deel van de intrestopbrengsten wordt geherinvesteerd in het fonds, een ander deel dient om de duurzaamheid van de stedenbandorganisatie in Santo Tomás en haar zuiver sociale programma’s op lange termijn te garanderen. Dit moet tegen 2020 lukken.

Jaarlijks investeert de stedenband minstens 30 000 dollar in dit kredietfonds. Het kredietfonds omvat nu ongeveer 600 000 USD, verspreid over 159 boerenfamilies. We willen dit laten aangroeien tot 1 075 000 USD in 2020.