13 January, 2017
19u
TISP,

De jongeren die op inleefreis gaan volgen vormingen. Op die manier leren ze de Nicaraguaanse cultuur en gewoonten goed kennen en krijgen ze inzicht in ontwikkelingssamenwerking zoals we die aanpakken in onze stedenband.