01 May, 2024
overdag
deur aan deur verkoop,

Een kerndoel van onze stedenband is mensen met elkaar in contact te brengen. De inleefreizen voor jongeren geven scholieren uit Molse scholen een unieke kans om deze ervaring mee te maken.

De financiële armslag van de ouders mag hierin niet doorslaggevend zijn! Dankzij subsidies van de gemeente Mol en acties die we samen organiseren, kunnen we de kostprijs toegankelijker maken.

Op 1 mei kan je onze jongeren tegenkomen, of misschien bellen ze wel bij je aan huis. Ze verkopen wafels om deze reis te ondersteunen.

Alvast bedankt om wafels te kopen en smakelijk!