05 February, 2017
volledige weekend!
Campus Het Spoor,

Om de inleefreis toegankelijk te houden voor alle deelnemers, organiseren we verschillende fondsenwervingen om een deel van de kosten te dragen. Op deze manier kunnen alle jongeren die interesse deelnemen, onafhankelijk van de financiële draagkracht van de ouders.

Dit weekend kan je bij hen soep aankopen!