02 May, 2023
19u-21u
Zaal 't Getouw, Molenhoekstraat Mol

Inleefreis voor volwassenen: juli 2024

Al meer dan 35 jaar heeft de gemeente Mol een stedenband met de Nicaraguaanse stad Santo Tomás. Deze verzustering vertaalt zich in talrijke projecten gericht op internationale samenwerking en solidariteit. Om deze samenwerking tot een succes te maken, is blijvende uitwisseling erg belangrijk. Sinds het prille begin organiseert het Molse Nicacomité in samenwerking met de gemeente Mol daarom op regelmatige basis reizen voor geïnteresseerde vrijwilligers naar Santo Tomás.

In juli 2024 wordt opnieuw een reis naar Santo Tomás georganiseerd. Ook jij kan hier aan deelnemen. Ben je geïnteresseerd? Kom dan zeker naar de informatieavond op dinsdag 2 mei, van 19.00 tot 21.00 uur in de podiumzaal van ‘t Getouw (Molenhoekstraat 2, 2400 Mol).

Tijdens deze avond krijg je alle nodige informatie over de reis zelf (doel, periode, indicatieve kosten, etc.), maar ook over het traject voor de reis. Hieronder kun je alvast wat basisinformatie vinden:

  • De reis gaat door in juli 2024, en voorziet in een verblijf van 2 weken in Nicaragua (exclusief dagen voor heen-en terugreis).
  • We reizen met 20 personen. In dezelfde periode zal er ook een reis worden georganiseerd met 20 Molse scholieren, maar zij zullen grotendeels een verschillend traject volgen tijdens de reis. De infoavond op 2 mei is gericht op beide groepen.
  • De kosten van de reis worden volledig gedragen door de deelnemers.
  • Als je mee wil gaan, kun je je inschrijven op de infoavond zelf, of nadien via nicacomitemol@hotmail.com, tot 23 mei 2023. Vermeld in deze inschrijving zeker je naam en geboortedatum.
  • Het aantal plaatsen is beperkt tot 20. Als er meer gegadigden zijn dan plaatsen, organiseren we een loting (families worden natuurlijk samen geloot).
  • Je kan je reis op eigen initiatief en verantwoordelijkheid – zonder begeleiding – uitbreiden voor of na het geplande reisprogramma.

We hopen je alvast te mogen verwelkomen op de informatieavond op 2 mei!