08 September, 2023
19u
CC Getouw, Molenhoekstraat Mol

Van harte welkom op de openingsreceptie van onze fototentoonstelling die onze stedenbanden in beeld bengt in de tentoonstellingsruimte van ‘t Getouw. De eerste stedenband met Santo Tomás, Nicaragua, werd in 1985 officieel ingehuldigd en de tweede met Kara Kara, Niger, bestaat sinds 2007.

Vele jaren rijke geschiedenis aan internationale samenwerking en solidariteit brengen we samen, via foto en beeld. Je kan de tentoonstelling vrij bezoeken tijdens de openingsuren van ‘t Getouw van 8 tot 30 september 2023.

We starten met een officieel openingswoordje waarna we de expo bezoeken. De sympathisanten kunnen aansluitend blijven om bij te praten aan de bar en nog bijkomend foto- en videomateriaal te bekijken met de focus op de vrijwilligers in de comités van de stedenbanden. Zet je schrap om fantastische herinneringen op te halen!