De stedenband stimuleerde de uitbouw van een gemeentelijk afvalbeleid. Door de jaren heen gebeurden investeringen en expertiseuitwisseling

  • inperken van zwerfvuil (plaatsen van vuilbakken, sensibilisatie)
  • aankoop van vuilniswagens (i.s.m. de Japanse overheid)
  • sanering bestaande stortplaats (gecontroleerde waterafvoer) en scheiding van fracties
  • advisering door Molse duurzaamheidsambtenaar.
  • co-financiering van grootschalige opruimactie ‘Semana Santa Limpia’

Onder impuls van de CDC-jongeren werd afvalpreventie en motiveren tot sorteren meermaals in de kijker gezet. In alle scholen van Santo Tomas zijn vuilbakken geplaatst om de verschillende fracties te sorteren. Hierbij hoort een educatief pakket dat ze verzorgden in de klassen om jongeren het belang van milieubewustzijn bij te brengen.

Nu zit het beheer volledig in handen van de lokale overheid. De CDC jongeren blijven wel erg actief in het sensibiliseren en helpen mee aan de Semana Santa Limpia.