Ecologische toiletten en wasbakken zonder afloop

In grote gebieden van Santo Tomas is er een probleem met sanitatie. Dit zorgt – in combinatie met het gebrek aan water – voor hygiënische problemen. Als alternatief worden ecologische toiletten en wasplaatsen zonder afloop aangeboden.

  • De ecologische toiletten zijn vooral interessant omdat ze erg weinig water gebruiken, maar tevens de afvalstoffen via een septisch vat meteen omzetten in meststoffen voor een kleine moestuin. In vergelijking met de traditionele latrines, is er veel minder insijpeling van uitwerpselen in het grondwater, waardoor infecties vermeden worden.
  • De wasbakken zonder afloop hebben eveneens een dubbel voordeel: het afvalwater stroomt meteen in een septische ton en veroorzaakt geen plas onder de wastafel. Deze plassen waren typische kweekplaatsen voor insecten die infectieziekten veroorzaken. Door een biologisch proces wordt het afvalwater ook omgezet in meststoffen voor een moestuin.

Onder impuls van de sociale werkplaats van de modelboerderij zijn ondertussen honderden installaties over de verschillende wijken gefinancierd.

 

Hoogproductieve houtstoven

Santo Tomás ligt in een heuvelachtige zone in het centrum van Nicaragua. De economische activiteit in de rurale zone is extensieve veeteelt, met enkele grote producenten en veel kleine en middelgrote boeren. Deze veeteeltsector is naast de commerciële houtkap de belangrijkste oorzaak voor sterke ontbossing. Maar ook houtkap  voor huishoudelijk gebruik in open houtvuren is erg belangrijk.

In samenwerking met de NGO ONIL introduceerde het CDC hoogproductieve stoven in de comarcas van Santo Tomás. Ongeveer 20 families koken nu op deze vuren, in plaats van open vuren. Hierdoor hebben ze 7 keer minder hout nodig en is de werkomgeving voor de vrouwen sterk verbeterd (duidelijk verminderde rookuitstoot).

 

Innovaties vanuit de modelboerderij

Vanuit de modelboerderij worden verschillende milieu-innovaties voor de ontwikkeling van het platteland uitgetest en voorgesteld aan landbouwtechnici, boerenleiders en veetelers van kleine en middelgrote boerderijen.

Op deze manier werd een start genomen in de promotie van verschillende technieken:

  • biogasinstallatie: kleine installaties centraal in buitenwijken
  • energieopwekking met zonne-energie voor huishoudelijk gebruik, zeker in zones die niet aangesloten worden op het elektriciteitsnet.
  • Pilootprojecten met agro-ecologische teelten