In de gebouwen van de kinderrefter is een bibliotheek gehuisvest met een aanbod van boeken voor kleuters tot universiteitstudenten. Op jaarbasis bezoeken meer dan 3 000 studenten de bibliotheek.

In de bibliotheek is begeleiding voorzien. Zij helpen de studenten bij het vinden van de juiste informatie. In de leeszaal kunnen deze hun huiswerk maken. Door de boeken actueel te houden, voldoet de bibliotheek aan de noden van de studerende jeugd (kleuters tot voortgezet onderwijs).

Vooral de stedenband met Olympia (USA) zorgt voor de werkingsmiddelen van dit educatief centrum.