Jarenlang was een acuut drinkwatertekort een van de grootste uitdagingen voor Santo Tomás.

Integraal waterplan in het centrum met omliggende wijken

Vroegere projecten zorgden slechts voor gedeeltelijke oplossingen

 • in het centrum verzamelden inwoners water in watertonnen. In het droge seizoen kwam ongeveer om de 7-14 dagen water uit de kraan. Tankwagens verkochten water aan huis. Het water kwam van een stuwmeer en putboringen die in het verleden grotendeels met middelen van de stedenband werden gerealiseerd.
 • afvalwaterstromen werden amper beheerd.  Een kleinschalige waterzuivering die we samen met de VUB/Erasmus Hogeschool konden realiseren bood een tijdelijke en gedeeltelijke oplossing.
 • gemeenschappelijke wasplaatsen zorgden lokale oplossingen in wijken.

Door een intense samenwerking kon het gemeentebestuur van Santo Tomás een grootschalige financiering van de Europese Unie ter waarde van 8,28 miljoen dollar bekomen  voor de realisatie van een integrale oplossing van het waterprobleem van het dorp. De Nicaraguaanse watermaatschappij Enacal is de Nicaraguaanse beheerder. Voor het stedelijke gedeelte van Santo Tomás (centrum en aanpalende wijken) wordt 100% drinkwatervoorziening en 80% afvalwatervoorziening gebouwd.

Als cofinanciering investeerde de gemeente Santo Tomás 250000 dollar en participeerde Mol met € 100000 in het globale programma, met vooral tussenkomst in technische ingrepen, afvalwaterbehandeling en bescherming van de waterbronnen.

Water van de Rio Mico wordt tot aan een zuiveringsinstallatie gebracht en verdeeld over het dorp. Reservetanks worden aangelegd. Aan het verouderde distributienet werden 6,3 km leidingen toegevoegd. Er kwamen 1670 nieuwe aansluitingen op huizen. 80% van het afvalwater is nu gezuiverd.

 

Drinkwater voor de buitenwijken

In het kader van het grootschalig waterproject wordt het drinkwaterprobleem voor het centrum van Santo Tomas en haar aanpalende wijken opgelost. Nochtans woont bijna de helft van de bevolking in de buitenwijken. De meeste van deze inwoners waren afhankelijk van rivierwater en verspreide putboringen, die vaak ver van de wooneenheden gelegen zijn. Voor deze doelgroep werden aparte drinkwaterprojecten voorzien.

 • drinkwater in buitenwijk Jicarito: waterput met pomp en leidingen voor 60 woningen
 • drinkwater in buitenwijk Tierra Blanca: herstel bekken en leidingen voor 22 woningen
 • drinkwater in buitenwijk El Alto: uitbreiding leidingen: school, 10 woningen en boomkweekplaats
 • drinkwater in buitenwijk El Murcielago: aansluiting op systeem Jicarito, 25 woningen
 • drinkwater in buitenwijk Lajeroso: aanleg aquaduct voor 35 gezinnen
 • drinkwater in buitenwijk El Mojon: bouw watertoren vanuit waterput, 27 families en de lokale school
 • drinkwater in buitenwijk El Mono: verbeteren leidingen en ecologische toiletten voor 85 personen
 •  drinkwater in buitenwijk El Guabo/El Bataso: watertank en leidingen uitgebreid, kleine waterzuiveringsinstallatie voor 70 gezinnen

Het CDC voorziet samen met de wijkcomités fondsen voor het jaarlijkse onderhoud aan de installaties.

 

Randvoorzieningen: plaatsing van ecologische toiletten (inodoros ecólogicos)

Er werden 236 ecologische toiletten in Santo Tomás geplaatst. Hiermee werden 1450 begunstigden bereikt. Ook in de buurgemeenten van Santo Tomás (San Pedro de Lovago en Villa Sandino) werden bijkomend ecologische toiletten geplaatst.

De ecologische toiletten verbruiken vier keer minder water dan een traditioneel systeem. In vergelijking met de traditionele toiletten, worden de uitwerpselen in een kleine septische ton door bacteriën verwerkt en wordt door irrigatie een klein moestuintje automatisch besproeid. Het systeem vergt een reiniging om de 7 jaar. Alle technologie voor deze installaties is in Nicaragua aanwezig en werd in de modelboerderij van de stedenband verder verfijnd.

Voor de installatie werden pilootwijken geselecteerd: Los Mellojones, El Alto, El Guabo en San José del Norte kwamen prioritair aan bod. Daarnaast werd ook op andere plaatsen in het dorp gericht geïnvesteerd. De selectie van de begunstigden gebeurde op basis van de volgende criteria: financiële mogelijkheden van het gezin, ontoereikende aanwezige voorzieningen, gebrek aan degelijke sanitatie levert bestaand gevaar voor de gezondheid, gevaar van bezoedeling van afstromend (grond)-water.

Als zijproject werden ook 110 wasbakken zonder afloop geïnstalleerd. Deze wasbakken werken eveneens met een septische put en een irrigatiesysteem voor een moestuin. De winst zit vooral in de verwerking van vervuild water en het uitsluiten van een open waterplas die een broeihaard is voor ziektekiemen.