In de nieuwe wijken zal het CDC de sociale ontwikkeling stimuleren door in te zetten op duurzame dorpsontwikkeling. Vanuit hun expertise realiseert het CDC samen met de wijk kansenbeleid voor specifieke doelgroepen: gezinnen met kinderen, jongeren en alleenstaande moeders.

De zachte dorpsontwikkeling zal zichtbaar zijn in:

  • In elke wijk zijn er erkende vertegenwoordigers (wijkraad) met voldoende capaciteit en eigenaarschap als stem van de mensen en organisator van verbindende activiteiten.
  • Outreachende aanpak zorgt voor directe verhoogde voedselveiligheid, medische en psychologische opvolging en succesvolle participatie aan het onderwijs (40 gezinnen direct, 20 extra gezinnen via makelaarsrol naar andere instanties).
  • Minstens 40 gezinnen vergroten hun inkomen via lokale economische activiteit dankzij coaching en toegekend krediet.
  • Minstens 10 gezinnen kunnen woning verbeteren dankzij een sociaal krediet
  • De jongeren van de wijk participeren aan activiteiten van de CDC-jongeren, wat merkbaar is in een goede samenhang, engagement en weinig probleemgedrag.

We kunnen deze werking realiseren met steun van de provincie Antwerpen.