Los Pipitos is een nationale Nicaraguaanse organisatie die ouders met gehandicapte kinderen ondersteunt. Ze ondersteunen deze jongeren in hun ontwikkeling, komen op voor hun rechten en willen ze een beter zelfbeeld bijbrengen.

 

Pipitos in Santo Tomas

De Pipitos waren ook in Santo Tomás actief en werkten met zowel met auditief gehandicapten, motorisch gehandicapten, jongeren met intellectuele achterstand (3 niveaus) en kinderen jonger dan 5 jaar. De Pipitos kregen via de stedenband gratis een lokaal in de Hermandadschool. Ze behoorden tot ‘Pipitos Nicaragua’ en konden zo op ondersteuning rekenen. Op bepaalde momenten gaf ook de lokale overheid financiële steun.

Jarenlang ondersteunden we maandelijks de algemene werking met 100 USD.