Los Pipitos is een nationale Nicaraguaanse organisatie die ouders met gehandicapte kinderen ondersteunt. Ze ondersteunen deze andersvalide jongeren in hun ontwikkeling, komen op voor hun rechten en willen ze een beter zelfbeeld bijbrengen.

 

Pipitos in Santo Tomas

De Pipitos van Santo Tomás werkt met zowel met auditief gehandicapten, motorisch gehandicapten, jongeren met intellectuele achterstand (3 niveaus) en kinderen jonger dan 5 jaar. Hun werking vindt elke werkdag in de lokalen van de Hermandadschool plaats, die door het CDC gratis ter beschikking gesteld worden.

De nadruk ligt op leren lezen en schrijven, op fijne motoriek, op kunnen spreken, op creatieve ontwikkeling. Bovendien wordt veel energie in de ouders geïnvesteerd.

 

Fondsen

De Pipitos krijgen een vaste subsidie van Pipitos nationaal en de gemeente Santo Tomás. Daarnaast krijgen ze steun van ‘vrienden van Pipitos’. Inwoners van Santo Tomás die stortingen doen.

Bovendien krijgen ze 100 USD per maand via de Nicajongeren voor loonkosten en werkingsmiddelen.