Huisvesting is in Nicaragua voor veel gezinnen een probleem. In het strategisch plan van de gemeente zijn sociale huisvestingsprogramma’s een prioriteit. Als de gemeente een opportuniteit ziet, treedt het C.D.C. als cofinancier en partner op.

Verkaveling in de wijk Lajitas

In deze arme wijk is een huisvestingsprogramma gerealiseerd dat voorzag in de bouw van 500 nieuwe woningen, bestemd voor de armste bevolkingsgroep van Santo Tomás. Daartoe heeft de burgemeester van Santo Tomás een samenwerking bekomen met het Nicaraguaanse ministerie FISE en het ontwikkelingsprogramma van de Spaanse overheid, die voorziet in financiering en begeleiding. De stedenband was cofinancier voor de lokale overheid.

De woningen worden gebouwd voor mensen die eigenaar zijn van een stuk grond, en worden verkocht aan 200 dollar, wat ook naar Nicaraguaanse normen zeer weinig is, en in het bereik ligt van de armsten.

In een voorbereidende fase werden door het gemeentebestuur wegen aangelegd en basisvoorzieningen zoals elektriciteit voorzien.

In een tweede fase werden krotwoningen vervangen door degelijke stenen woningen die te koop aangeboden werden aan de bevolking.

In een derde fase werd de wijk verder uitgebouwd: winkels ontstonden, een lagere school werd gebouwd.

Verkaveling San José del Norte

Nabij de modelboerderij verkavelde de gemeente opnieuw gronden voor mensen met beperkte middelen. Ze werden tegen een symbolische vergoeding van 50 USD ter beschikking gesteld. Via een gezamelijke investering van de lokale overheid met onze stedenband kunnen opnieuw 110 van de armste families een degelijke stenen woning bekomen aan 200 USD.

Ook hier zorgde de gemeente voor de nodige infrastructuurwerken en een kleine wasplaats. De stedenband verbeterde mee de sanitatie door de installatie van ecologische toiletten.