Verbetering van de levensomstandigheden en het welzijn van de bevolking, nu en in de toekomst (2022-2025)

De lokale overheid en het CDC ontwikkelen en implementeren in nauwe samenwerking met sociale organisaties een beleid ter versterking van de lokale economie met de nadruk op voedselzekerheid. Hiervoor streven ze, met steun van de Belgische overheid en het VVSG, de volgende kerndoelstellingen na:

 

Doel1. Beleid rond duurzame lokale voedselproductie (producent, commerçant en consument)

De lokale overheid voert een beleid rond gezonde en verantwoorde lokale (voedsel)-consumptie in breed overleg met producenten, handelaars en consumenten en met bijzondere aandacht voor de financiering van het beleid.

Doel 2. Bevorderen agro-ecologische productie

  • Pilootprojecten testen duurzame innovatie in de agro-ecologische productie uit en worden bij succes ruimer uitgerold bij meer boeren/meer buitenwijken
  • Een milieubeleid voor de productieve zones wordt uitgerold met specifieke aandacht voor aanpassingen aan de lokale gevolgen van de klimaatverandering, herbebossing, water en sanitatie
  • Opleiding, technische assistentie, uitwisseling en toeleiding tot financiering wordt voor producenten voorzien op het vlak van agro-ecologische productie
  • Gemotiveerde en opgeleide leden van de ‘mesa de producción’ geven vanuit hun eigen fonds stimuli aan kleinschalige projecten om van boer tot boer de duurzame lokale economie te versterken.
  • De bevolking in het centrum participeert aan een project van duurzame moestuintjes met de focus op zorg voor het milieu en voedselveiligheid.

Doel 3. Bevorderen agro-ecologische lokale consumptie

  • Via campagnes worden producenten, handelaars en de algemene bevolking bewust gemaakt van het belang van een korte keten tussen duurzame productie en consumptie, wat zich vertaald in een verhoogde lokale consumptie.
  • De braderijen en evenementen organiseren met een dubbel doel: informeren en de producenten en de consumenten dichter bij elkaar brengen (korte keten).

Doel 4. Versterken van commercialisering (lokale markt)

  • De bevolking stimuleren om georganiseerd te ondernemen in kleine en middelgrote ondernemingen, coöperatieven en andere bedrijfsvormen.
  • Adequate en attractieve locaties creëren voor de commercialisering van lokale producten gericht op de verkoop aan de lokale bevolking en het toerisme (herstel en bouw van attractieve plaatsen voor verkoop van lokale producten).
  • De zichtbaarheid van de gemeente verhogen als bestemming voor duurzaam toerisme (natuurlijke en culturele bezienswaardigheden, gastronomie, evenementen…).