Door de extensieve veeteelt en de houtkap voor open fornuizen, is er een grootschalige ontbossing. In dit kader werd op basis van een milieueffectenrapport een herbebossingsplan uitgewerkt. Dit is erg nodig omdat Santo Tomas in een heuvelachtige zone ligt die erg gevoelig is voor erosie. De herbebossing gaat hand in hand met gemeentelijke wetgeving die houtkap en afbranden van terreinen sterk reguleert.

 

Boomkweekplaatsen

Verschillende boomkweekplaatsen (in de modelboerderij, van de gemeente, in de wijk El Alto) werden aangelegd of uitgebreid om een impuls te geven aan de herbebossing. Vanuit deze plaatsen kan de lokale overheid, samen met de technicus van het CDC planten opkweken en verspreiden over de erosiegevoelige zones.

 

Herbebossen met fruitbomen

Meer dan 5000 fruitbomen werden aan veetelers geschonken om gericht hellingen te herbebossen of minstens hellingen te breken zodat erosie beperkt wordt. Door het gebruiken van fruitbomen wint ook de landbouwer bij deze investering: op lange termijn blijft zijn grond van betere kwaliteit, maar de gebruikte bomen leveren ook productie op voor de lokale markt.

 

Herbebossen van de oevers van de Rio Mico

De oevers van de rivieren Rio Mico en Rio Quipor worden herbebost. Een zone van 100 m zal heraangelegd worden met productieve fruitbomen met corridors voor de dieren. Zo worden de boeren-eigenaars van de terreinen ook economisch gestimuleerd. Naast kweek en aanleg van deze boszones is er veel aandacht voor bewustmaking en vorming op het terrein en wordt het programma intercommunaal ondersteund door nationale en gemeentelijke regelgeving.