Sinds 2005 krijgt het CDC jaarlijks een renteloze lening om via het kredietfonds programma’s te ontwikkelen die bijdragen tot de lokale economische ontwikkeling van de gemeente en om de organisatie gedeeltelijk zelfbedruipend te maken. In totaal werd zo 573.522,62 dollar in het kredietfonds gestoken. Vanuit de intresten kon het CDC intussen het kapitaal laten aangroeien tot meer dan 829 929 dollar.

Oriëntatie van de kredieten

Het kapitaal wordt aan sociale voorwaarden uitgeleend en verdeeld over activiteiten

 • 80% veeteelt en landbouw
 • 6% woningbouw
 • 8% kleine economische activiteiten
 • 6% specifieke leningen

Omkaderende activiteiten

 • Opvolging en begeleiding van de betalingen van de cliënten (ook officiële kant)
 • Intensieve opvolging van mensen met vertraagde terugbetaling
 • Opvolging en technische assistentie voor begunstigden (ook op boerderij)
 • Vormingen voor begunstigden (i.s.m. IPSA, INTA, MEFFCA)
 • Jaarlijkse bijeenkomst van de begunstigden van het project
 • Kerstpakket voor elke begunstigden
 • Met 112 000 USD intresten
  • Sociale programma’s CDC en partnerorganisaties financieren
  • Kosten van het project dekken (lonen, vormingen, technische assistentie)
  • Eigen werking financieren