Boerderij voor vorming en innovatie

Ter ondersteuning van de lokale economie werd een modelboerderij uitgebouwd, met dubbel doel:

 • vormingsaanbod (gemiddeld 2 vormingen per week, bereik: ongeveer 1000 boeren)
 • pilootprojecten voor technologische innovatie in veeteelt en agro-ecologische landbouw die nadien via pilootprojecten (en kredietverlening) op boerderijen geïnstalleerd worden.

Vanuit de modelboerderij werkt een landbouwtechnicus die zowel de werking van dit centrum ondersteunt en technische begeleiding van de boeren op het terrein aanbiedt. Zij is – samen met haar collega’s van andere instanties – een steun voor de boeren en faciliteert alle processen.

Partnerorganisaties die gebruik maken van de vormingsfaciliteiten in de modelboerderij

 • Gemeentebestuur Santo Tomás
 • Rode Kruis
 • Nationale politie
 • Brandweer
 • MINSA
 • INTA
 • IPSA
 • MEFFCA
 • MARENA
 • IALA Universiteit
 • APRODERRUL

Voorbeelden van activiteiten

In de modelboerderij worden innovaties voor de veeteelt uitgetest en getoond aan geïnteresseerde landbouwingenieurs en boeren. Zij kunnen deze innovaties via kredieten ook in hun kleine en middelgrote bedrijven invoeren. De modelboerderij zet ook in op het uittesten van nieuwe milieutechnologie: ze ontwikkelden reeds ecologische toiletten en wasbakken, hoogproductieve stoven en biogasinstallaties.  Verschillende van deze technieken werden ondertussen met succes in de buitenwijken ingevoerd.

Verder zet de modelboerderij in op agroecologische productie (voor kinderrefter en korte keten), pilootprojecten met varkens, kippen, bijen en tilapia en kleinschalige testsite voor groot en klein vee, inclusief productie van zomervoer.