In de kinderrefter komen veel kansarme kinderen die nooit de mogelijkheid zullen krijgen om naar school te gaan. Ze staan er overdag vaak alleen voor vermits hun moeders meestal alleenstaand zijn en de hele dag werken. Een deel van de kinderen helpt de familie door zelf al te werken. Hierdoor hebben ze weinig kansen tot ontwikkeling en vertonen ze probleemgedrag dat eigen is aan het straatleven. Om aan deze nood te verhelpen is er voor deze doelgroep een begeleidingstraject voorzien.

Begeleiding door monitoren

De begeleiding gebeurt door twee monitoren. Ze helpen bij leren lezen en schrijven en organiseren activiteiten als tekenen, schilderen, handwerk, voorlezen en daguitstapjes in het dorp. Daarnaast geven ze advies aan de kinderen en proberen ze het zelfbeeld te versterken.

Bovendien organiseren de monitoren twee keer per maand een activiteit voor de hele groep die komt eten in de kinderrefter. De monitoren van de kinderrefter werkten veel spelletjes uit die afgewisseld gespeeld worden.

Tijdens de middag helpen de monitoren bij de normale werking van de refter: het eten bedelen, de hygiënische normen aanleren bij de kinderen en kleine kinderen helpen bij hun maaltijd.

Het zijn ook deze monitoren die de kinderen via het schoolpeterschap extra opvolgen. Hiervoor kunnen ze rekenen op de vrijwilligers van de CDC-jongeren.

 

Begeleiding door een psychologe

Een psychologe begeleidt de kinderen en hun moeders vier dagen in de week. Zij werkt procesmatig ter preventie van sociaal-emotionele problemen. Ook leerachterstand wordt door haar begeleid.

Om optimaal resultaat te bekomen, werken ze alsvolgt:

  • Er wordt gewerkt met een afgelijnde doelgroep van 30 kinderen.
  • Ze plant huisbezoeken aan de ouders. Hier wordt samen met de ouders een duidelijk traject uitgewerkt waarin zowel de psychologe, de ouders als het kind een belangrijke rol spelen. Op die manier kan een duurzaam resultaat bereikt worden.
  • Er zijn geregeld groepsvormingen voor de moeders. Dit kan gaan over persoonlijke hygiëne en gezondheidszorg, maar eveneens versterking van het zelfbeeld, informeren over de rechten van de vrouw en organisatie van de moeders van de kinderrefter zijn kerndoelen.

De monitoren en de psychologe gaan ook naar de families in de wijken. Deze outreachende aanpak rendeert en verduurzaamt de aanpak.