Binnen de Molse Nicawerking werken het Nicaraguacomité en de Nicajongeren sterk samen. Als vrijwilligers werken we samen met de gemeente Mol heel sterk aan onze stedenband.

 

Missie van de Molse Nicawerking

De Molse Nicawerking wil kansen geven aan iedereen om bij te dragen en/of te genieten van een meer sociale, eerlijke & duurzame maatschappij. Door hun nauwe, kleinschalige samenwerking en structurele, duurzame projecten met Nicaraguaanse partners maken we een wereld van verschil vanuit Mol en Santo Tomás. Zo werken ze aan een solidaire gezamenlijke toekomst.

                   ‘Solidaridad, compromisos y corresponsabilidad’

 

Visie van de Molse Nicawerking

De Molse Nicawerking is een open groep van sociaal geëngageerde vrijwilligers die in Mol en Santo Tomás sensibiliseren, acties en uitwisselingen organiseren om de stedenband tussen Mol en Santo Tomás uit te dragen en te versterken. Hiervoor werken we intens samen met onze partnerorganisatie Comité para el Desarrollo Comunal (C.D.C. en C.D.C.-jongeren), los van partijpolitiek en religieuze overtuiging. De Molse Nicawerking besteedt bij alle activiteiten bewust extra aandacht aan solidariteit, eerlijke handel en duurzaamheid omdat we dit belangrijke thema’s vinden voor onze maatschappij en dus ook voor de eigen werking.

 

Hoofdactiviteiten van de Molse Nicawerking

  • De Molse Nicawerking sensibiliseert
  • De Molse Nicawerking werft fondsen
  • De Molse Nicawerking organiseert uitwisselingen
  • De Molse Nicawerking staat in nauw contact met het C.D.C., de C.D.C.-jongeren, Inhijambia en alle betrokkenen in Santo Tomás
  • De Molse Nicawerking is een open, bruisende organisatie die met goesting streeft naar een sociale en rechtvaardige samenleving.

Korte geschiedenis

Sinds 1985 is er een officiële stedenband tussen Mol en Santo Tomás in Nicaragua.  Deze stedenband is gegroeid vanuit de idealen van de Nicaraguaanse revolutie in 1979. In april 1985 werd de stedenband unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad. De Nicaraguaanse overheid stelde Santo Tomás als partner voor. Zij zorgde ervoor dat ook gemeenten in het binnenland konden rekenen op solidariteit en steun. Ze hielden daarbij rekening met de omvang en aantal inwoners van de beide gemeenten.

De samenwerking tussen Mol en Santo Tomás bouwt op een structurele werking waarbij  twee basisgroepen in synergie met het lokale partners, hun jongerenbewegingen en de bevolking samen werken aan een stedenband met aandacht voor concrete hulpprogramma’s, sensibilisatie in beide gemeenten, uitwisselingen van mensen en ideeën en ondersteuning door experts bij specifieke thema’s. Al deze pijlers samen maken dat de stedenband in beide gemeenschappen bij de bevolking een ruim draagvlak heeft.

De betrokken actoren in Mol zijn het gemeentebestuur, het Nicaraguacomité (= vzw Vrienden van Santo Tomás) en de Nicajongeren. Daarnaast werken de scholen, vrouwenverenigingen en wijkcomités mee aan de stedenband.

De stedenband is van een zuivere solidariteitsbeweging geëvolueerd naar een integrale sociale werking met een professionele stedenbandorganisatie die nauw samenwerkt met lokale patners in domeinen zoals onderwijs, gezondheidszorg, milieu, huisvesting, kredietverlening, gehandicaptenzorg, jeugdbeleid en voeding en zo de begunstigden de kans geeft om hun eigen ontwikkeling in handen te nemen.

Om de vijf jaar wordt een meerjarenplan voor de stedenband participatief uitgewerkt.