Paso a Paso is een rehabilitatiecentrum voor mensen met een handicap. Gedreven professionals en vrijwilligers bieden de doelgroep een dagprogramma aan, maar zetten zich volop in voor de rechten van deze jongeren en volwassenen.

Algemene doelstelling

Ook in Nicaragua zijn de rechten van personen met een handicap wettelijk geregeld (Ley 763), maar in de praktijk niet altijd toegepast. De 9 vaste professionals, vrijwilligers en het ruime netwerk van rehabilitatiecentrum Paso a Paso zetten in op vijf pijlers:

 • In Nicaragua wil men principieel ver gaan in inclusief onderwijs, maar in de praktijk is de participatie beperkt.  Alle onderwijscentra onderschreven een intentieverklaring waarin ze zich engageren, maar de onderwijsprofessionals vragen om gespecialiseerde ondersteuning om verhoogde zorg te bieden. Vanuit Paso a Paso maken we leerkrachten handelingsbekwaam en – bereid.
 • In Nicaragua is er weinig algemeen bewustzijn rond personen met een handicap. Daarom is het erg belangrijk hun families te begeleiden. Preventie en versterking van de gemeenschap rond een persoon met een handicap, is één van de kerndoelen. Dit gebeurt via vormingen en begeleiding om de omgeving sterker te maken om hun rol gerichter op te nemen in de ontwikkeling en de zelfredzaamheid van hun familielid.
 • Integrale therapie op maat in het rehabilitatiecentrum (bereik 156 personen): het grootste verschil wordt gemaakt dankzij het ruim paramedisch aanbod: dagelijks is er een ruim aanbod van therpaieën. Naargelang de diagnose sluiten de begunstigden aan bij een van de volgende therapieën: vroege stimulatie, taalontwikkeling, kinesitherapie, psychologische bijstand, paarden-, water- en muziektherapie, praktijkgerichte training. Er is ook eenmaak per week medische opvolging door een kinderarts.
 • Om door te groeien naar zelftandigheid is het belangrijk ooit aangepast werk te kunnen opnemen. Vanuit het centrum zetten we in op het ontwikkelen van vaardigheden en kennis ter voorbereiding van lokale, duurzame economische activiteiten waar de doelgroep aan kan deelnemen.
 • Juridische bijstand en opkomen voor belangen van personen met een handicap. Hiervoor wordt samen gewerkt met MiFamilia (bescherming van de rechten van personen met een handicap).

De medewerkers in de therapieruimtes:

156 personen met een handicap worden hier door specialisten begeleid binnen de integrale therapie die aangeboden wordt. Het team bestaat uit:

 • een algemeen coördinator
 • een fysiotherapeut en paardentherapie
 • een specialist in vroege stimulatie en taalontwikkeling (met twee vrijwilligers)
 • een psychologe
 • een begeleidster praktijkgerichte therapie
 • een leerkracht muziektherapie
 • een kinderarts

Voor de ondersteuning van Paso a Paso kunnen we rekenen op de Provincie Antwerpen en de 4de Pijler